ZVLÁŠTNE USTANOVENIA

· Druh a charakter podujatia

Autoslalom CUP- Handlová je organizované ako amatérske automobilové podujatie (autoslalom), pre začínajúcich, aj skúsených jazdcov na uzavretej trati (letisko Handlová), so sériovými, aj závodnými automobilmi.Podujatia sa zúčastňujú motoristi v týchto kategóriách:
.
A1 - do 1400ccm
A2 - do 1600ccm
A3 - do 2000ccm
A4 - nad 2000ccm
E - elektrické a hybridné autá
Ž - ženy
J - juniori (10r.-18r. v sprievode rodiča)
Absolútne poradie


Rozsah úprav a typ použitých pneumatík je bez obmedzení. Každý jazdec aj spolujazdec musí používať počas súťažnej jazdy bezpečnostné pásy a motoristickú prilbu.
Jazdec sa môže zúčastniť aj s viacerými vozidlami, za podmienky, že každé vozidlo je zaradené v inej kategórii. V aute môže počas jazdy na trati sedieť okrem vodiča max. jeden spolujazdec. Ten musí byť rovnako ako vodič pripútaný a okno na strane jazdca (spolujazdca) musí byť zavreté. Na jednom aute môže štartovať viac jazdcov - dablérov.

KOEFICIENT PREPĽNOVANIA:

benzín turbomotor x1,7
diesel turbomotor 2WD x1,0
diesel turbomotor 4WD x1,5
Wankel x2,0

· Usporiadateľ

AUTOMOTOKLUB Baník Handlová, F. Nádaždyho 2, 972 51 HANDLOVÁ, SK

Info: Richard Magdolen - riaditeľ preteku
tel.: 0904 288 154
e-mail.: magdolenrichard@gmail.com

· Kalendár súťaží

1.kolo - 16. Január
2.kolo - 20. Február
3.kolo - 15. Máj
4.kolo - 12. Jún
5.kolo - 19. September
6.kolo - 16. Október
Koncoročné vyhodnotenie - 30. Október

· Hodnotenie slalomovej skúšky a výsledky

Štart je pevný s motorom v chode. Meranie času je pomocou fotobunky s presnosťou na jednu tisícinu sekundy. Cieľ slalomovej skúšky je letmý. Za cieľom musí jazdec zastaviť u kontroly označenej červeným panelom STOP.
- najhorší čas sa škrtá (z 3 až 4 meraných jázd) + trestné sekundy za chyby
- odsunutie, prevrátenie kužeľa 2 sekundy
- vynechanie bránky 20 sekúnd
- nezastavenie pred panelom STOP 5 sekúnd
- pri rovnosti časov viacerých jazdcov, rozhoduje najrýchlejšia jazda
- v celoročnom hodnotení sa škrtá najhoršie umiestnenie (neúčasť)
- v prípade rovnakého súčtu bodov rozhoduje o poradí väčší počet prvých, druhých, tretích atď. miest v jednotlivých kolách.
Bodovanie jazdcov za umiestnenie na jednotlivých kolách seriálu Autoslalom CUP - Handlová.

Jazdcom (na st. číslo jazdca) v absolútnom poradí:

1. miesto - 20 bodov 
2. miesto - 19 bodov 
3. miesto - 18 bodov 
4. miesto - 17 bodov 
5. miesto - 16 bodov 
6. miesto - 15 bodov 
7. miesto - 14 bodov 
8. miesto - 13 bodov 
9. miesto - 12 bodov 
10. miesto - 11 bodov 
11. miesto - 10 bodov
12. miesto - 9 bodov
13. miesto - 8 bodov
14. miesto - 7 bodov
15. miesto - 6 bodov
16. miesto - 5 bodov
17. miesto - 4 body
18. miesto - 3 body
19. miesto - 2 body
20. miesto - 1 bod

Jazdcom (na st. číslo jazdca) v kategóriach:

1. miesto - 10 bodov
2. miesto - 9 bodov
3. miesto - 8 bodov
4. miesto - 7 bodov
5. miesto - 6 body
6. miesto - 5 body
7. miesto - 4 body
8. miesto - 3 bod
9. miesto - 2 bod
10. miesto - 1 bod

· Štartovné

Štartovné na jazdca/vozidlo je 15€. Juniori platia štartovné 10€. Každý jazdec dostane pri prvej registrácii pred štartom dve štartovné čísla, platné pre celý rok. Štart bude prebiehať v poradí štartovných čísiel, od najmenšieho. Bez štartovného čísla nebude vozidlo pripustené na štart.

· Ceny

1.- 3. miesto v každej kategórii.

· Protesty

Možno podať výlučne písomne do 30 min. po vyvesení výsledkov hlavnému rozhodcovi s vkladom 50 €. Pri oprávnenom proteste bude vklad vrátený. V opačnom prípade prepadá v prospech organizátora.

· Zvláštne ustanovenia

Akcia a súťažiaci nie sú poistený. Pretekár svojou registráciou preberá zodpovednosť za všetky škody a ujmi, ktoré spôsobí. Či už majetkové alebo nemajetkové voči tretím osobám. Jazdec sa závodu zúčastňuje s vedomím, že ide na vlastné riziko, že musí rýchlosť vozidla a všetko svoje chovanie podriadiť svojím schopnostiam, skúsenostiam, poveternostným a ďalším súvisiacim podmienkam. Jazdec vždy berie ako prioritu svoju bezpečnosť ako nadriadenú nad všetkým, aj nad dobrým časom a najlepšími výsledkami. Jazdec súhlasí s tým, že na podujatiach Autoslalom CUP - Handlová bude fotografovaný a natáčaný na video, ako aj prípadný spolujazdec, členovia tímu a ostatné osoby, ktoré s registrovaným jazdcom na akciu dorazili a že tieto materiály budú ďalej publikované a poskytované tretím osobám. So všetkými osobnými údajmi bude nakladané podľa zákonač.122/2013 o ochrane osobných údajov. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu propozícii. Rozhodnutie riaditeľa preteku je vždy nadriadené zvláštnym ustanoveniam.