VÝKONNÝ VÝBOR AMK

Arpád Koszta - predseda

Ing. Milan Mátych - podpredseda

Jozef Padúch - tajomník

Ing. Viliam Majdlen - d.d.v.

Richard Magdolen - aos

Ing. Ján Pisch - kontrolór

Z histórie

História Automotoklubu Baník Handlová siaha až do päťdesiatych rokov minulého storočia. Na rozhraní rokov 1957 - 1958 začal automotoklub pod vedením Milana Kahúna staršieho organizovať motoristické podujatia v okrese Prievidza. V roku 1964 nastupuje do Handlovského automotoklubu nové vedenie. Už vtedy sa pri príležitosti osláv Dňa baníkov prezentovali AMK, Baňa Handlová a mesto Handlová organizovaním motocyklových, motokárových a motokrosových pretekov v rámci Slovenska a neskôr i Československa. Handlová bola dejiskom 15.ročníka motokrosových pretekov "O banícky kahanec" na terénnych tratiach nad kúpaliskom Lesná, pod lanovkou Bane Handlová smerom na Scheibling a na dolnom konci nášho mesta. Významné motokárové preteky sa 12 rokov konali na okruhu terajšieho Námestia baníkov "O majstra Československa."

Mesto a handlovský AMK v motokárovom športe reprezentovali Ján Hanúska, Ing. Pavol Karolyi, Ján Longuer a Milan Kyjovský. V motokrose Ján Fábry, Ján Orvoš, Milan Kyjovský a ďalší mladší pretekári. Na rôznych motoristických podujatiach v jazde do vrchu a na okruhoch si najlepšie viedol a titul Majstra Slovenska dvakrát získal Ladislav Loszman.

V mototuristike, ktorá má v Automotoklube Baník Handlová hlboké korene a teší sa veľkej pozornosti motoristov od roku 1970 až do dnes, boli Rallye baníkov, Rallye severná Morava, Pohár družby, Slovakia Tour, Rodičia jazdite opatrne a mnoho ďalších zaujímavých podujatí. V automobilových súťažiach a mototuristike si úspešne viedli Lórent Paxner, Jozef Padúch, Viktor Gilden, Ladislav Cingel, MUDr. Ján Tomášik, Ing. Viliam Šalátek, Viktor Magdolen, Vladimír Benkovič, Štefan Konečný, Ing. Ivan Krajčírik, Ing. Jozef Tonhauser a mnoho Ďalších mladších Handlovčanov.

Samostatnou kapitolou bola spolupráca s AMK Dul Ján Šverma v Ostrave, AMK Žilina, zahraničnými Automotoklubmi Drážďany, Poznaň a Braila. Táto spolupráca prispela nielen k obohateniu činnosti, ale aj účasťou na vzájomných podujatiach, kde sa nadväzovali mnohé dlhoročné priateľstvá.

ÚAMK SR v roku 1970 zaradil do medzinárodného kalendára motoristickú súťaž Slovakia rallye. Prvým usporiadateľom bol Výskumný ústav zváračský v Bratislave, ktorý organizoval súťaž dva krát po sebe, ďalším bol AMK Kežmarok, ktorý organizoval tri krát. Medzi stálych organizátorov tohto mimoriadne prestížneho motoristického podujatia v ďalších ročníkoch sa stal AMK Baník Handlová.

Vrcholom organizátorskej schopnosti členov handlovského AMK a veľkého počtu dobrovolníkov nielen z radov baníckych rodín, bolo usporiadanie medzinárodnej mototuristickej súťaže Slovakia rallye v Handlovej. Vďaka zanieteniu, elánu a iniciatíve Ladislava Cingela, dlhoročného predsedu handlovského automotoklubu, sa zrodila jedinečná súťaž pod názvom Banícka rallye. Usporiadatelia obohatili pôvodnú automobilovú súťaž o ďalšie disciplíny, ktoré sa stali nielen spestrením súťaže, ale aj zábavou pre súťažiace posádky. Hlavnou myšlienkou najväčšieho mototuristického podujatia bolo a aj v súčasnosti je, zoznámiť účastníkov s prírodnými krásami a kultúrnymi pamiatkami Slovenska. Úsilím organizátorov bolo voliť trasu súťaže v každom ročníku tak, aby zaujala a odkryla vždy niečo nové a nepoznané.

V roku 1975 handlovský AMK organizoval po prvý raz v poradí už VI. Ročník mototuristickej "Slovakie" pod názvom Rallye baníkov. Historicky najdlhšia súťaž trvala 6 dní a mala takmer 750 kilometrov. Presný popis trate dostali jazdci pred štartom do jednotlivých etáp vo forme šípkového, azimutového a lineárneho itinerára, ako aj slepé mapy. Súťaž pozostávala z orientačnej jazdy, skúšky zručnosti, testu z pravidiel cestnej premávky, tajných kontrol, v plnení atraktívnych úloh: streľba, hod granátom, odhad vzdialenosti, zdravoveda, technické znalosti a v neposlednom rade kultúrnopoznávacia činnosť.

Medzinárodná mototuristická súťaž sa stretla s pozitívnym ohlasom a na dlhé roky si získala mnoho nadšencov štzroch kolies nielen zo Slovenska, Česka, ale aj z Nemecka, Ruska, Poľska, Maďarska a Rumunska. Každý noví ročník súťaže dal účastníkom možnosť spoznať banícke mestá, kúpeľné mestá, rázovité obce Západoslovenského a Stredoslovenského kraja, Oravu, ale aj časť Vysokých a Nízkych Tatier.

Nad mototuristickými súťažami preberali záštitu vládni činitelia, primátori a starostovia miest a obcí, generálni riaditelia Hornonitrianskych baní, riaditelia podnikov, kúpeľov, ale i mnoho podnikateľov, čo zvýrazňovalo význam každého nového ročníka súťaže.

O dobrú úroveň a spokojnosť účastníkov medzinárodnej mototuristickej súťaže sa svojou obetavou činnosťou niekoľko rokov podieľali rodiny Jániová, Cingelová, Mátychová, Šaláteková, Tomášiková, Janíková, Magdolenová z jednotlivcov Jarolím Lovás, Ján Hanúska, Ing. Pavel Bárta, Pavol Vician, Ing. Pavol Karolyi, Milan Cingel, Ján Hurtík, Jaroslav Minárik, Martin Prášek, Ján Fekete, Lórent Paxner, Alojz Denkóci, MUDr. Benedikt Bobrík, Ing. Milan Mátych, Ing. Ján Géci, Stanislav König, František Kováč, Helena Rybáriková, Miroslav Ziaťko, Jozef Padúch a mnoho ďalších Handlovčanov.

Od roku 2002 až do roku 2008 sa Slovakia Tour z rôznych dôvodov nekonala. Medzinárodná mototuristická súťaž pod názvom banícka rallye bola po 6-ročnej prestávke obnovená, práve pri príležitosti 100 rokov od začatia priemyselnej ťažby hnedého uhlia v Handlovej. Vďaka záštite mesta, Autoklubu SR a aktívnym členom AMK Baník Handlová je od roku 2009 štartovná čiara mototuristickej súťaže opäť v regióne, ktorý má prívlastok banícky. V jubilejnom roku osláv prebiehala súťaž v okresoch Prievidza. Turčianske Teplice, Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica. O rok neskôr si ohli motoristi zmerať sily na trati Žiar nad Hronom, Zvolen, Očová, Pôtor, Modrý Kameň, Veľký Krtíš. V rokoch 2011, 2012 a 2013 jazdili súťažiaci motoristi v okresoch Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou.

V roku 2014 sa odštartoval v Handlovej jubilejný 40. ročník medzinárodnej mototuristickej súťaže Banícka rallye.

Elena Becková


Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky